topNews

< inapoi

Pret zahar alb Campania 2022 / Info Campanie 2023

by Vlad VAIDEANU | feb. 07, 2023

Dragi cultivatori de sfeclă,

Dorim să vă informăm cu privire la prețul mediu actualizat al zahărului alb industrial relevant pentru campania 2022 și situația actuală legată de campania sfeclă 2023.

a.) Prețul mediu ponderat al zahărului alb industrial pentru campania 2022

Prețul mediu ponderat al zahărului alb industrial pentru perioada octombrie 2022 – ianuarie 2023 a rezultat la 893 EUR/t.

Luând în considerare cele de mai sus, confirmăm angajamentul nostru din 01.02.2023 de a atinge prețul mediu ponderat al zahărului alb industrial de aproximativ 900 €/t în perioada de referință completă (octombrie 2022 – aprilie 2023) care s-ar reflecta în prețul corespunzator al sfeclei de cca. 50 €/t de sfeclă la un conținut de zahăr de 16 °Z.

b.) Campania de sfecla 2023

Dorim să subliniem din nou pachetul foarte atractiv al AGRANA ROMANIA și obiectivul de 12.500 ha contractate pentru campania de sfeclă 2023.

Pentru a atinge acest obiectiv și pentru o campanie de succes 2023, este necesar să transmiteți comenzile dumneavoastră ferme de semințe până la data de 09.02.2023 și să trimiteți apoi și contractele corespunzătoare de sfeclă semnate.

AGRANA ROMANIA trebuie să trimită comenzile de semințe către furnizorii de semințe în cel mai scurt timp posibil, pentru a avea semințele livrate la ROMAN până la data de 05.03.2023.

În plus, dorim să informăm că din cauza situației actuale legate de derogarea neonicotinoidelor nu este posibilă crearea stocurilor tratate astfel după 30.05.2023.

Contractarea și comandarea semințelor cu succes va asigura însămânțarea la timp, o bază pentru un bun început în sezonul de cultivare a sfeclei in 2023 și, de asemenea, va ajuta la obținerea aprobărilor pentru investițiile viitoare în fabrica noastră din ROMAN.

Sfeclă suficientă și investiții implementate sunt baza parteneriatului nostru pe termen lung.

În acest sens, așteptăm  increzatori comandarea semințelor și contractarea  pentru 2023.

Cu stima,

Herwig SCHWIHLA și Patrick LEAMY
Dear Beet-Growers,

we would like to inform you on the actualized average industrial white sugar price relevant for campaign 2022 and the actual situation related to beet campaign 2023.

a.) Weighted average industrial white sugar price for campaign 2022

The weighted average industrial white sugar price for October 2022 – January 2023 resulted in 893 €/t.

Taking the above we confirm our commitment from 01.02.2023 to achieve the weighted average industrial white sugar price of approx. 900 €/t within the complete reference period (October 2022 – April 2023) which would reflect in the correlated beet price of ca. 50 €/t of beet at the sugar content of 16 °Z.

b.) Beet campaign 2023

We would like to highlight again the very attractive AGRANA ROMANIA package and the target of 12.500 ha contracted for the beet-campaign 2023.

To achieve this target and a successful campaign 2023 it is necessary to submit your firm seed orders until 09.02.2023 and to send then also the corresponding signed beet-contracts.

AGRANA ROMANIA needs to send the seed-order to the seed-suppliers as soon as possible to get the seed delivered ROMAN until the 05.03.2023.

In addition we would like to inform that due to the actual situation related to the derogation of neonicotinoids it is not possible to create stocks treated that way after 30.05.2023.

A successful contracting and seed ordering will grant the timely seeding, one basis for good start in the beet growing season 2023 and also help to get approvals of future investments in our plant in ROMAN.

Sufficient beet and implemented investments the basis for our long term partnership.

In this respect we are looking forward to the seed ordering and contracting for 2023.

Best regards

Herwig SCHWIHLA and Patrick LEAMY