Priority Screening Tool (PST, Instrumentul de screening prioritar) ajută la ghidarea dezvoltării planurilor de îmbunătățire continuă (CIP) prin clasarea celor mai importante subiecte. Rezultatele iau în considerare caracteristicile grupului de fermieri (FMG), precum și relevanța fermierilor și clienților. Completarea PST va dura între șaizeci și nouăzeci de minute coordonatorului grupului de fermei (FMGC).
Răspunsurile PST sunt salvate la fiecare schimbare de pagină (butonul următor), astfel încât este posibil să reveniți la chestionarul completat parțial mai târziu (accesibil din Tabloul de bord FMG).


 

Rezultatele screening-ului prioritar pentru sustenabilitate (Priority Screening Tool) completat de catre AGRANA ROMANIA SRL arată cele mai importante 5 domenii care trebuie dezvoltate:

1. Conditiile de munca (Labour conditions)
2. Emisii de gaze cu efect de seră  (GHG emissions)
3. Managementul apei verzi (Green water management)
4. Conservarea solului (Soil conservation)
5. Nutrienți/fertilizatori (Managementul nutrienților)