Această pagină conține informații despre constatările auditului extern din 2021 și, pe baza acestora, indrumari pentru auditul din 2023.
De asemenea, link-uri către o serie de instrumente online utile (Priority Screening Tool, Cool Farm Tool).
 
În anul 2021, în urma auditului în teren a 9 ferme, AGRANA ROMANIA a primit Certificatul de Atestare cu următoarea structură: AUR: 30%, ARGINT: 30%, BRONZ: 40%, FĂRĂ medalie: 0%.
Priority Screening Tool (PST, Instrumentul de screening prioritar) ajută la ghidarea dezvoltării planurilor de îmbunătățire continuă (CIP) prin clasarea celor mai importante subiecte. Rezultatele iau în considerare caracteristicile grupului de fermieri (FMG), precum și relevanța fermierilor și clienților. Completarea PST va dura între șaizeci și nouăzeci de minute coordonatorului grupului de fermei (FMGC).
Răspunsurile PST sunt salvate la fiecare schimbare de pagină (butonul următor), astfel încât este posibil să reveniți la chestionarul completat parțial mai târziu (accesibil din Tabloul de bord FMG).


 Rezultatele screening-ului prioritar pentru sustenabilitate (Priority Screening Tool) completat de catre AGRANA ROMANIA SRL arată cele mai importante 5 domenii care trebuie dezvoltate:

1. Conditiile de munca (Labour conditions)
2. Emisii de gaze cu efect de seră  (GHG emissions)
3. Managementul apei verzi (Green water management)
4. Conservarea solului (Soil conservation)
5. Nutrienți/fertilizatori (Managementul nutrienților)

Cool Farm Tool este este instrument online disponibil gratuit pentru fermieri, util în alegerea și implementarea practicilor de management sustenabil pentru fermă, cu scopul de a reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător. Are la bază calculul amprentei pentru un indicator anume (gaze de cu efect de seră, biodiversitate, irigații, ape albastre/verzi) și oferă posibilitatea de a compara valorile obținute de-a lungul timpului sau chiar cele obținute de alți fermieri.

​Cool Farm Tool oferă opțiunea de a simula efectul unor anumite practici implementate și costurile care ar putea fi reduse prin adoptarea acestora.

Prin determinările generate, acest dispozitiv ne poate ajuta să evaluăm parametrii de eficientă și sustenabilitate esențiali pentru adoptarea unui sistem de agricultură sustenabilă, care să genereze eficientă productivă crescută, la preţuri corecte şi cu emisii de gaze cu efect de seră cât mai scăzute.